EaseUS EverySync

EaseUS EverySync

EaseUS EverySync cho phép em để đồng bộ nội dung của hai người các thư mục
Người dùng đánh giá
 
Bình chọn của bạn
Điểm
0.7
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này nhận được 2 giải thưởng
EaseUS EverySync cho phép em để đồng bộ nội dung của hai người các thư mục. Ông có thể dịch những tập tin giữa địa phương thư mục, rời thiết bị, mạng cổ phiếu, FTP máy phục vụ, và hoạt động được đám mây kho lái. Nó hỗ trợ hoạt động lưu trữ những khoảng không gian của Google Drive, SkyDrive (OneDrive), và Dropbox.
Thông tin được cập nhật vào: